m  h o u s e 

Previous

m  h o u s e 

Địa điểm :  Quận 9  – Thành phố HCM 

Diện tích khu đất : 71m2

Năm xây dựng : 2017

Kiến trúc sư  : t + m design office 

Xây dựng:Công ty cổ phần Achikons

Ảnh : Quang Dam

Danh mục: