Pet_house

Previous

P e t . h o u s e

 

Tên công trình | Project’s name: Pet house 

Địa điểm | Location: Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội 

Diện tích | Area: 60m² 

Năm xây dựng | Year: 2016 

Ảnh | Photos: Trieu Chien, Thanh Duong, t+m 

 

 Là thực hành đầu tiên của chúng tôi về nhà ở nhỏ trong đô thị. Ngôi nhà nằm trong làng Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội. Với khu đất có diện tích 60m2 nằm trên tuyến đường mở rộng của thành phố cách đây 20 năm cho nên theo quy hoạch diện tích xây dựng bị giới hạn chỉ còn 30m2 để đảm bảo khoảng cách mở rộng đường mới. 

 

 Ngôi nhà nhỏ chứng kiến những tồn đọng trong quy hoạch của thành phố sở hữu một không gian vừa đủ với nhu cầu của gia đình nhỏ mà ở đó có sân trong, sân ngoài và cây cỏ. Chúng tôi nhìn nó như một con thú cưng – nằm giữa đô thị đang phát triển hàng ngày.

 

 This is our first urban housing practice. The house is located on Vong Thi Street, Tay Ho, Ha Noi. The site area is 60m2, located on the expansion route of the city in the project 20 years ago. Therefore, the construction area is limited to 30m2. 

 

 The small house witnesses the backlogs of the city and has an area just enough for the needs of a small family with the presence of an inner courtyard, an outdoor yard, and trees. We see it as a pet in a growing city.

Danh mục: